Erb farnosti Sučany

11. marca o 14:27

Blazon (heraldický popis) erbu: V modrom štíte medzi štyrmi pármi strieborných krídel a tromi zlatokališnými zlatostredými ružami, po stranách červenými, dole bielou, strieborná sedemcípa hviezda preložená červeným mariánskym monogramom MA.

Vysvetlenie použitých prvkov: Erb vyjadruje súčasné patrocínium farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je tu zobrazená ako sedemcípa hviezda preložená mariánskym monogramom MA a sprevádzaná štyrmi pármi krídel symbolizujúcich anjelov asistujúcich pri nanebovzatí. Uvedená kompozícia je doplnená o tri ruže, striebornú medzi červenými, ktoré sú novodobým symbolom turčianskeho regiónu, odvodeným z trojruže, ktorú drží z koruny vyrastajúci vlk v erbe rodu Révayovcov, dedičných županov niekdajšej Turčianskej župy.

 

Erb Farnosti Sučany
Green_bg