Kontaktné informácie

043/ 429 31 20 (Pevná linka)
Adresa
Ďurka Langsfelda 2
038 52 Sučany
Kňazi vo farnosti
Ing. Mgr. Michal Žiaran (Farský administrátor)
IČO: 31939066
IBAN: SK89 0900 0000 0003 5340 2187
Pay by square

Vyberte sumu, ktorou chcete podporiť našu farnosť a naskenujte QR kód pomocou mobilnej aplikácie vašej banky.

Square_blue