Farnosť Sučany 

Farnosť je zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie (slávi sa 15. augusta). Farnosť má tri filiálky: Turčiansku Štiavničku, Podhradie a Konské.

Farár farnosti: Mgr. Pavol Pečko

_____________________________________

Sv. omše sú slúžené podľa aktuálnych oznamov

Adorácia - vo štvrtok od 17.00 h. (pokiaľ je sv.omša večer) a na prvý piatok na záver sv.omše

Modlitba sv. ruženca – cca 40 minút pred sv. omšou

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje pol hodinu pred večernými sv. omšami, v prvopiatkovom týždni hodinu pred večernými sv. omšami. Návšteva chorých je v prvý piatok od 8.00 hod., v Domove dôchodcov a na psychiatrii podľa dohody.

Sviatosť pomazania chorých – v prípade potreby, telefón:  0908 246 174

Sviatosť krstu – nahlasuje sa aspoň dva týždne pred plánovaným termínom, krstná náuka rodičov a krstných rodičov prebieha podľa dohody

Sviatosť birmovania – príprava sa vyhlási vo farských oznamoch

Sviatosť manželstva – nahlasuje sa aspoň 6 mesiace pred plánovaným termínom (aj skôr), aby sa stihla absolvovať povinná príprava snúbencov v rámci kurzov www.domanzelstva.sk

Božie Milosrdenstvo

6. apríla o 17:47
Green_bg