Púť do Svätej Zeme s farnosťou Sučany (9.3. - 16.3.2024) - prihlasovanie čo najskôr osobne u p. farára!

1. septembra o 14:13
Green_bg